Шахматный портал webchess.ru
WWW.WEBCHESS.RU
Шахматный портал      Добавить в избранное
     Сделать стартовой
в начало  | Шахматная библиотека  | КНИГИ  | обратная связь  | Download
                 

BBcode (2)


 В начало -> Тестовый форум

Страница : [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Сообщений
 RE : BBcode (2)
Отправлено : 05/02/2009 00:40
от Иваныч
Выделение:
сегодня 5 февраля

Курсив:
сегодня 5 февраля

Подчеркивание:
сегодня 5 февраля

Крупный шрифт:
сегодня 5 февраля

Красный:
сегодня 5 февраля

Синий:
сегодня 5 февраля

Зеленый:
сегодня 5 февраля

Ссылка:
http://webchess.ru

Изображение:


Смайлики: :) ;) :( >( :o :D

 RE : BBcode (2)
Отправлено : 05/02/2009 00:17
от Иваныч
Изображение в конце строки:

Изображение ниже:


Крупный шрифт: это хорошо

 RE : BBcode (2)
Отправлено : 16/07/2007 17:24
от Shlavik
.................................................Соперники

...........................Белыми_____________Черными

1. harijs........47_48_49_50_51_52_53_12_13_14_15_16_17_1

1. harijs........47_48_49_50_51_52_53_12_13_14_15_16_17_1

1. harijs........47_48_49_50_51_52_53_12_13_14_15_16_17_1

1. harijs........47_48_49_50_51_52_53_12_13_14_15_16_17_1

 RE : BBcode (2)
Отправлено : 16/07/2007 17:21
от Shlavik
harijs...........................Белыми_____________Черными

Соперники........47_48_49_50_51_52_53_12_13_14_15_16_17_1

harijs...........................Белыми_____________Черными

Соперники........47_48_49_50_51_52_53_12_13_14_15_16_17_1

 RE : BBcode (2)
Отправлено : 16/07/2007 17:20
от Shlavik
harijs...........................Белыми________Черными

Соперники........47_48_49_50_51_52_53_12_13_14_15_16_17_1

 RE : BBcode (2)
Отправлено : 16/07/2007 17:19
от Shlavik
А я ща тут потренируюсь


harijs...........................Белыми_____________Черными

Соперники........47_48_49_50_51_52_53_12_13_14_15_16_17_18

Это не форум а недоразумение!

Но придется бороться!
>( >(

 RE : BBcode (2)
Отправлено : 04/07/2007 08:21
от Wolfe
Я предполагаю, герой не удержится и опознает себя сам.:D

 RE : BBcode (2)
Отправлено : 04/07/2007 01:34
от Noiz
А на верхней кто?

 RE : BBcode (2)
Отправлено : 04/07/2007 01:18
от Иваныч
Если не ошибаюсь, то на нижней фотографии - Краснопуз

http://webchess.ru/players.php?cod=6708

либо

http://izveri.borda.ru/?1-4-0-00000001-000-40-0#047

там и профиль можно посмотреть.

 RE : BBcode (2)
Отправлено : 04/07/2007 00:23
от Wolfe


Чем-то похожи, правда?

 RE : BBcode (2)
Отправлено : 29/06/2007 23:45
от Иваныч
А здесь можно, на то он и тренировочный форум :D

 RE : BBcode (2)
Отправлено : 29/06/2007 22:37
от Александр.К.
Иваныч , ерунда не ерунда ;) а правила поведения на форуме нарушены да ещё в извращённой форме :D короче, бан Вам светит надолго :D :D :D

п.с. а Сергей получился :)

 RE : BBcode (2)
Отправлено : 29/06/2007 13:27
от Иваныч
Ну, ерунда получилась
Вот так должно было быть: http://photo2text.com/getCode.aspx?data=c43eaeb1-ced6-408b-b293-4e7c6359641a

 RE : BBcode (2)
Отправлено : 29/06/2007 13:25
от Иваныч
Узнаете?

h2iissssssssssiiisi222XXX3X2225i5hX3G32A2i32irrsS552ss5ssisrrr;;:::,,,,::;:,,:::::::::,,.,::,::,,,,,,::,..,,
AAHA&h2iisssrrrrr;;i5iS52XXXSS5i;S5XAsXH&2i,    .;iisrs;;ss;rr;;. ...... .   .,. .. ..   ..,,,,....,,,     .
&&HBBHABBBHHAAAAG9XGAX9hGGG99222Sr2BhB#AAMS,,....;X52irS5S5rr;s;,,,:;;,....,.,,,,::...:::::;;;;:,,;;::.,::,.
AhhhGAA&&G&G&&&AAAA&&GGhhhGAAG522SsiiAA3rSr::,,,.rA32ss55iS;:::::;:;;;:,.,,,,:.,,,,...:;;:::,,;,.,,...::;:,.
#@@@MBBBA&h3X2552222XhAAAHBM##MXX5Ssrs3r:,::,,::,;#H2i5S29ir,:;rrr;;;;,,,;;::,.,,........,:,,,::,...,,,:::,,
#@#####@@@@@@@######@@@@#@@@@@@Bi5XGMA;,,,,,,.... ,s2225Xhsr,,rr;r;;;:;:,:::..:::,..,....,,,,,,::. ,:;:,::::
Hh3X322XX3G#@@@@@@@@@@@@@@@@@@#hX#@@@2,::, .,.     ,XMA32Sr:..::,,:::::,,,,:;;:,...:,,,. ..,,:,,,...,:::::::
##@@@##BHAAB###@####MMHHBBB#@@@2r@@#@s,:,,  ..;GM##BM@@@##HHr,,.,,,::.,:::;,;;::,.,::,,,,..,,,..,::::::;:,::
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@######@@@@&i#@@#2srr;,,:#@@@@@MH##@@@@@@G, ,:.,:,:;;;:,,:::,,:::,.,,,,,.....,:,,,,:,..,
###@@@@@@@@@##@@@@@@@@@@@@@@@@@&2@@@@@@@@@@@@@#GhB@@#M#@@@@@@@&:.:,,,.::,,:..::,..,::,.:::::,.........,,,.,,
##############M#########@@@@@@@G5#@AGA@@@@@@@@#H2A@#&395ss2&B@@@i,,..,:...,,.,:,,,,,:;:;::,,.......,::,.,,..
hX9339AAH######@@#@##@##@@@@@@#hA@@##BHAH##@###2ss;:.    .:;rGB@@i,.,:::,,:,,,:;;r:,::,,,:,,.......,:,..,:..
5iisrs5SS3hhG&AAHBBM####@@@@@@##@@@@@9225G@5..       ..,::;rrSA#@#..::;;:,,;r::rr;,:,,:,.,,,::,,,,..,,......
X55SSSissrrrrrrr;;rrrrrrsrsii25Xhhh&Ah222hM;     ..,,::;;;rrriA@@@;.:;:;rrsSirrSr:;:::::,,:::,:::,......,...
2S2393XXXX22225SSSiissssrrrrrrrrsir;r9233XMr .,,,,::,::::;rsss2#@@2:;rrrr52SiiSSssr;;:,:::::,,::,,,,....,:,.
252.  .......,,,,,:::::::::;;;;;rXXrsBHA&AM;.::,,,:::,,;ssrsisr2@@r,:;s;rssS5S5iiirr;;;;;;;::,:::::,...,::,,
X2X                              rAsiAXiish:,;:;srr::i22SriS25srH@r.,:;srrsSS2X52Sr;rss;;;;:::::,,,....,:::,
XXG                              rAsiHGhG5s:,rrXA9S:,XMi,;GXhSsr3@; ;::rrri252h325irrr;:::,.,,,.........,,.,
XXH,                             rAsiMG9h&2,,rrrss;,,;Xi;;;r;;sriHs.:,:;rsi2XX99332is;:::,,,,,,::::,,,:,,,:,
X3B:  ...     ....... .........  iHsSMX52hs,.,,,,,:::;X2;:::;iSii9S::,:;r5XX3222S55r;;:,,,:,.:,,::,,::::::::
XXB;  ,2i:S, . .  .... ......... XHsS##M#@: ,,...:;:,r9A2,:ri55i2Gs::,:;;ri225Siiii;;r;:,:;,.,,..,,....,,:::
XXBr  ,,:iX,;;.  ....... . ..... 9HsS@@@@@@s.,,,:;;;;iX5s,:si5S2;..:,,::;riXX5SSis;;rr;,,;::,,.........:::,,
3XBs  .  ., .  . ...... .  ..    AHsS@@@@@@@r :::::,,,;sr;;rSSS2,  ,,;::;;i2iS5ii5SiiSr::;;;:,..,.,,,,.,,.,,
3XBi   :. . ..., ..   ..,s;:;;:. BAsS@##@@@@@ .,:r;rri2h2;:r5iSh@X,.:;rr;;rsiSiii5XSsSs:;r;,,..,,:,,::,...,:
33H3        .           rAGr    ,@Gs5@##@@@@@2 ,:;:::;rrrr;s25X2@@@r::rrrssiS255iSSrrr;:;;::::,,,:,,::,...,,
93r;:,   ::..,,;:... ,Sr.,r;;r@&s5#@##@@@@#s.,,,,.,::rii33Gh2#@@@#HX2X5555XXXX2rrisr;,.,,,,,,,,,::,,,,,,,
93GHXH@#A;,:srrr;;s;,:,;sX. :i;..#hi23#@@@M#XX@G:;;,.,,;5GAAA&X2&HAH@@#A&Gh33h9&G35iiSSsr;:,,,,,,,.,:::::::,
93Ghsr,:h2:r5S2i.  .,,.          M9SX3H&X2AAiX#H.:;riiS9AAGX5srr3hXhAHBG&AG&Ghhh&h93X9X25ss;;r;,,:::::::,...
h9&5,.  .                 ,;rrS2hH2X22SX99@25X�: ,,;rsSir:::,,s&3XAhrSAH99933GGhAAAGGh932Xii2Ssrrr:::::::,.
h3Br         .,:;siX3GAHB####@@Hh5Ah32h#&MGSXX9#M: ........,..i&9X9#9r:sAGh339999hAAAAhXX99hGG9XSi;;;:,,,,,.
h3H&siXG9AHHM###@@@####MBHHHM&siGhH&&A#Asii53X3&@#: ....,,..;9HG93HM2r;;rXAG9333h&hh&hs2X9XXhGhXiis;:;:,:,.,
hGA#@@@@@@###MBBHHAAA&GGh&B&r,:&H9AHA@2s:;52hXXhA@#s,..,,,;hMGXSSXrr2;sS::5AG993&A39&X;s5hhX9A9X55ir;;:,,,,,
GGAAHHHAA&&GGhhGG&AABM#@@#5:,:sBG9#h#s:5;riiiA2riiA@Ms.,.iM9irs:rs,sX;ii;;:sAA39H&39&5rsi5HX9&&hX25sr;:,,,,,
&3hhhhG&AAHBM###@@@##M#HS.,;;;5HGA&A2.i9;;sr:XX::;rrBMr:rBr;;s;;2r:52;iirs;:r&G9M9XGAr;Xir5&AAG&hAAXSi;:::,,
M#@@@@@@@@@@@#MAG32552i;,;rr;r2HG&2i2;2sr;is:s3r;:;rr#A:H5,;ir;S5;;2i;iirsr;:;&h#9XHA;:22sr2HMA&ABAAh2r;;;;:
@@@@@@@@@#MHA&9XX3GHHSr;;sir;rhA&X:22rsrrsir:r2rrs;;;S#2A:;rr;r5s;;2s:iirrs;i:5ABAXMh;:r95rrXM&GAGGh3Ssrrr;:
@@@@@@@@@#@@@@@@@@@h;s2;5rrir:hA#;:A;r;r;rir:r5rrsirr;h@X:rrr;s5r;r5s:ri;rrrs;,2AHXM2sr:53irr2&h99hhh2iir;,:
@@@@@@#@@@@@@@@@#i;:,XXrGr;rr:X&A,Si;;:;;rsr:r5i;riss;&@s;sr;r25r;r2s:rirr;rsr,;X59#r5i:s32irr9HG9h&AX3Xi;::
@@@@@@@@@@@@@@B5s;:;i35;A2;ri:52XrGr;;;;;rrr;ri5r;sir:&Br;Si;rXs;rs2s;;S;;rrrs:XX,HA:hi:r222i;sGAhh&G3AGisr;
@@@@@@@@@@@@Ar::s2ir39i;i#r;5;rHMrMr;r;;rrrr;rs5r;rir;h9r:si;iXr;;rSsr;Sr;;;rs:X2:5;:&5;riX5Xs;iAA&AAhHA22i;
@@@@@@@@@@Ms:;sii3irGXrr;MA;sr:hBr#;;r:;rrr;;;s5s;;Sr:AA;:rr;52;;;risr;s5rr;;s:rX;:;;Ai:rsS5X3s;SHAAA&HBh5Sr
@@@@@@@@#2;;ii5X22h2S5s;;2#Hs;;Ahr#;;;;;rrr;rrrii;;5r:AAr:rr;XS;;;risr;r55sr;i:rA;;r;As;rirS593r;3MAHABMA9Xi
@##@@@@9rrS22X2S2Si�A2r;5BM2:;92sH;;;;;rsr;r;riirr5r;HAr:;rr3i;rrrrrrrriSSs;s;;Brr;iBr;ssriS2&3r;AMHAHAh2sr
#h�@@XrsSX223&AS;rS9#@G;SB#2;;HhS3:;;;;;rrrr;;rrr;ir:H&r:;srXs;rrrrrrrrsii5ir;;2rrs&i:;rrsriiXAXrsM#BBA&&5s
@@BMHSrrrrs5X2XH#&53&3A#irA#Ar;#&ii:;;;;;rrrrr;;rr;ss;AA;:;srXi;rrrrrrrrssiSSi;;s;r&X;:;riirssSGB2;2#B&G&&9i
#BH9issrrrrsi5XhA#@BB#BH&2ABHh2#3;r;;;;;r;rrr;;rrrsis;MH;:;iiSirrrrrrrrrsriS25r;i;SHsr;rSsssrsiXMAirGM&A&9Xi
AAAX5Ssrr;rrsiS2X3GBMM#####MMM#@Asr;;;;;rrr;;;;;;;;rirsrr;;r5irr;r;rrrrrsrriS5rrr;52;;;rrrisrrsiXA&2S&A&hXSi

 RE : BBcode (2)
Отправлено : 29/06/2007 12:35
от Shlavik
Интересно а если всю строку болдом, выделит?

110000
110001
110010
110100
111000
110011
110101
111001
110111
111011
111111

141 ответов
Страница : [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2BForum  v1.4  -  © Copyright by www.ben3w.com

0.13099217414856
Яндекс.Метрика